Archivní stránka soutěže z 18. 4. 2005

DSEF 2005

DSEF se konal 18. 4. 2005. Navštívili jsme areál MFF UK v Troji (katedra elektroniky a vakuové fyziky – oddělení fyziky povrchů a plazmatu, katedra nízkých teplot, reaktor Vrabec) a Fyzikální ústav AV Na Slovance (tokamak CASTOR, PALS).

Fotografie z akce