Archivní stránka soutěže z 26. 4. 2006

DSEF 2006

DSEF se konal 26. 4. 2006. Navštívili jsme Ústav jaderného výzkumu v Řeži a areál MFF UK na Karlově (katedra materiálů, katedra chemické fyziky a optiky).

Fotografie z akce