Archivní stránka soutěže z 2. 4. 2007

DSEF 2007

DSEF se konal 2. 4. 2007. Navštívili jsme areál MFF UK v Troji (katedra nízkých teplot, katedra fyziky povrchů a plazmatu, reaktor Vrabec).

Fotografie z akce