Archivní stránka soutěže z 11. 4. 2011

DSEF 2011

Letos začal DSEF populární přednáškou na téma gravitačního mikročočkování. V dopolední části jsme navštívili na 13 různých pracovišť náležejících pod Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy na Karlově (pod FÚ UK, KCHFO, KFKL a KFM a navíc jako jedna z exkurzí byly nízké teploty s pokusy s kapalným dusíkem od KFNT), odpoledne jsme pak navštívili PALS (Prague Asterix Laser System) a tokamak Compass Fyzikálního ústavu AV ČR. Akce se konala 11. 4. 2011 a zúčastnilo se jí 64 středoškoláků. * Stránka se stručným programem DSEFu. * Článek v iTeplice.cz

Další informace

Den s experimentální fyzikou je tradiční akce FYKOSu, během které se můžete porozhlédnout po fyzikálních pracovištích na MFF UK. Máte jedinečnou příležitost na vlastní oči vidět, jak se dnes dělá experimentální fyzika.

Letošní exkurze proběhly v pondělí 11. 4. 2011 dopoledne v areálu MFF UK na Karlově, odpoledne jsme se přesunuli do Ústavu fyziky plazmatu AV ČR na Slovanku, kde bylo možné s partou fyzikálních nadšenců prohlédnout si mj. nový pražský tokamak COMPASS-D, který je přesně desetinou plánovaného evropského tokamaku ITER.

Karlovské exkurze jsou:

 • Deformace materiálů -– superplasticita a moderní strukturní materiály
 • Katedra fyziky nízkých teplot -– povídání o fyzice nízkých teplot + kapalný dusík
 • Laboratoř časově rozlišené fluorescence -– využití fluorescence v biofyzice
 • Krystalografie a rtg strukturní analýza -– možnosti rtg strukturní analýzy pro charakterizaci látek
 • Laboratoř optické spektroskopie (hlavní směry výzkumu: detekce singletního kyslíku a fotodynamická terapie, primární procesy fotosyntézy, spektroskopie polovodičových nanokrystalů)
 • Laboratoří optotermální spektroskopie (hlavni směry výzkumu: výzkum a vývoj senzorových systému pro potravinářský průmysl (zejména výroba piva a vina)
 • Laboratoř Ramanovy spektroskopie – s lasery do světa biomolekul
 • Laboratoř růstu krystalů – materiály pro přípravu detektorů záření
 • Řádkovací elektronový mikroskop – Do mikrosvěta pomocí řádkovací elektronové mikroskopie
 • Transmisní elektronový mikroskop – Přímý pohled do mikro– a nanosvěta pomocí transmisní elektronové mikroskopie
 • Laboratoř termofyzikálních vlastnosti – Fázové transformace v materiálech metodami termické analýzy
 • Krystaly a ultračisté kovy – Metodika růstu krystalů,technologie ultračistých kovů
 • Laboratoře ultrarychlé laserové spektroskopie (hlavní směry výzkumu: ultrarychlé procesy v polovodičových nanokrystalech významných pro optoelektroniku, senzoriku a spintroniku, dynamické procesy ve feromagnetických polovodičích pro spintroniku)

Fotografie z akce