Archivní stránka soutěže z 26. 3. 2012

DSEF 2012

Dopolední část proběhla v objektech MFF UK v Troji. Zde mohli účastníci navštívit Van der Graafův urychlovač, detektorovou laboratoř ÚČJF, dozvědět se něco o elipsometrii, magnetismu v nízkých teplotách a dalších zajímavostech. Před samotnými exkurzemi proběhla přednáška doc. Chvosty zabývající se termodynamikou a demonstračními pokusy. Odpoledne jsme navštívili ÚJV Řež a to jak část základního výzkumu, tak aplikovaného. Akce se konala 26. 3. 2012 a zúčastnilo se jí 55 studentů středních škol.

Fotografie z akce