Archivní stránka soutěže z 21. 11. 2017

DSEF 2017

DSEF proběhl v úterý 21. 11. 2017. Půjde opět o akci plnou exkurzí na odborná pracoviště v rámci MFF UK a dalších výzkumných fyzikálních pracovišť v Praze. Srdečně zveme všechny stávající řešitele FYKOSu a i případné další středoškoláky, zájemce o fyziku. Dopolední část proběhla v budově MFF UK v „Troji“, tedy V Holešovičkách 2, Praha 8. Odpoledne se část účastníků přesunula na školní reaktor Vrabec a část na Prague Asterix laser system.

Program exkurzí

Do skupin se můžete přihlašovat, při větších změnách dáme přihlášeným vědět. Přihlášku lze editovat, takže se i později (ale před koncem přihlašování) můžete přehlásit do jiné skupiny.

skup. 8:15 8:45 9:15 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 až 13:00 13:30 kolem 16:00
Alfa Reg Ú Před NMRH NMR Sup Det čas na oběd a přesun PALS/plazmatron konec
Bravo Reg Ú Před Sup NMRH NMR JP čas na oběd a přesun PALS/plazmatron konec
Charlie Reg Ú Před Det Sup NMRH NMR čas na oběd a přesun plazmatron/PALS konec
Delta Reg Ú Před MATV Sat IFL NMRH čas na oběd a přesun plazmatron/PALS konec
Echo Reg Ú Před JP Det MATV Sup čas na oběd a přesun VR-1 konec
Foxtrot ZRUŠENO VP MATV Sat IFL čas na oběd a přesun Mikrotron konec
Golf ZRUŠENO Sat IFL VP MATV čas na oběd a přesun Mikrotron konec
Hotel Reg Ú Před IFL JP Det Sat čas na oběd a přesun VR-1 konec
 • Reg - Registrace
 • Úvod - Úvodní slovo v T2
 • Před. - Přednáška - Fyzika nízkých teplot a pokusy s kapalným dusíkem
 • IFL - Interaktivní fyzikální laboratoř - potvrzeno
 • Det - Křemíkové detektory částic - potvrzeno
 • JP - Radioaktivita kolem nás (jaderné praktikum) - potvrzeno
 • Sat - Přístroje ze satelitů, které letěly do vesmíru - potvrzeno
 • MATV - Metody analýzy tenkých vrstev - potvrzeno
 • VP - Vodivé polymery - potvrzeno
 • NMR - Nukleární magnetická rezonance v magnetikách - potvrzeno
 • NMRH - Nukleární magnetická rezonance vysokého rozlišení - potvrzeno
 • Sup - Supravodiče
 • PALS - Prague Asterix Laser System - potvrzeno
 • tokamak - Tokamak COMPASS na AV ČR, Za Slovankou - exkurze nemůže být z důvodu vytíženosti pracoviště
 • plazmatron - Vodní plazmatron na AV ČR - potvrzeno
 • VR-1 (od 16 let!) - školní reaktor Vrabec - potvrzeno
 • Mikrotron - Malý cyklotron (urychlovač částic) - potvrzeno

Praktické informace

 • Hlaste se co nejdříve! Kapacita skupin je omezená a zbývající kapacitu skupin zjistíte v přihlášce.
 • O uložení vaší přihlášky do databáze budete automaticky informováni na váš e-mail a vaše jméno se objeví na této stránce níže.
 • Skupinu volte především s ohledem na své zájmy, zvědavost a s ohledem na rovnoměrné obsazení skupin. (Exkurze však nejsou místem k povídání! K tomu využijte dobu před hlavním srazem nebo po skončení exkurzí, popř. o přestávkách či přesunech.) Konečné rozdělení proběhne v průběhu úvodu akce a týká se zejména rovnoměrného zaplnění skupin. Změn však proběhne pouze minimální nutné množství, takže volbu svojí skupiny proveďte pečlivě. V den akce nebudeme brát ohledy na žádosti o změnu skupiny.
 • Skupinu můžete změnit i po přihlášení, dokud neuplyne termín na registraci. Povolené změny jsou pouze do skupin, které jsou nenaplněné. (Pokud by vám to nešlo, napište nám mail.)
 • Seznamy na webu se aktualizují během jedné hodiny. To znamená, že skoro nikdy se nenaleznete ihned po přihlášení, ale když se tam nenajdete ani druhý den, tak je něco špatně a raději se nám ozvěte.

Podmínky přihlašování

 • Je nutná účast na celé akci! Účastníky, kteří by se účastnili pouze části programu, nepřijímáme, protože máme domluvené exkurze na daný počet osob.
 • Účast na akci je zdarma.
 • Ubytování je tentokrát možné pouze, pokud se zúčastníte TSAFu.
 • Můžete si objednat bagety k obědu za 30 Kč/ks.
  • Objednávka počtu baget je závazná a doplatek zaplatíte ráno na místě při registraci a bagety dostanete již ráno. Takže si je můžete dát i ke svačině, ale v laboratořích se nejí.
 • Dopravu na akci neproplácíme. Pro přejezd v průběhu programu poskytneme mimopražským jízdenku.
 • Před odesláním formuláře zkontrolujte správnost zadaných údajů, zejména e-mail. Údaje můžete sice po přihlášení (v případě potřeby) upravit, byli bychom ale rádi, pokud by byly definitivní hned po přihlášení.
 • Pokud by měl zájem se účastnit váš učitel, tak se nejprve ozvěte na kontaktní e-mail, ale neměl by být problém, aby se účastnil jako běžný účastník.
 • Osoby s jiným místem trvalého bydliště než ČR a SR se před přihlášením ozvou na kontaktní e-mail.

Jak se přihlásit?

Uzávěrka přihlášek je 19. 11. v 23.59 hod či v okamžiku zaplnění akce. Pokud se chcete účastnit i TSAFu, registrujete se v rámci přihlašovacího formuláře na TSAF - viz letošní pozvánka na TSAF.

Stávající řešitelé (či registrované osoby) se hlaste pod e-mailem, pod kterým jste u nás registrovaní - nebudete muset vyplňovat všechno znovu. Noví musí vyplnit i svoje základní údaje (adresa, škola).

Pokud by při vyplňování přihlášky nastal nějaký problém, neváhejte se co nejdřív ozvat na náš e-mail.

Účastníci na programu

DSEF 2017

Alfa

 • Tereza Pavlišová
 • Sebastián Dohnány
 • Richard Veselý
 • Lucie Ambrožová
 • Martin Vavřík
 • Adéla Foglarová
 • Anežka Trojanová
 • Filip Zemaník

Bravo

 • Karel Balej
 • Soňa Burešová
 • Natálie Peterková
 • Kateřina Charvátová
 • Filip Tluček
 • Matěj Čížek
 • Tereza Poláková
 • Matěj Holubička

Charlie

 • Karolína Letochová
 • Patrik Kašpárek
 • Ladislav Trnka
 • Jiří Zelenka
 • Dominik Starý
 • Adéla Hanková
 • Marie Grunová
 • Jakub Růžička

Delta

 • Eva Vochozková
 • Pavla Rudolfová
 • Lubor Čech
 • Michal Mikeska
 • Marek Jankola
 • Tomáš Červeň
 • Dominik Beňo
 • Jakub Smolka
 • Eva Horalíková

Echo

 • Kateřina Rosická
 • Daniel Pitoňák
 • Vít Beran
 • Ivan Hudák
 • Jana Pekařová

Foxtrot

Golf

Hotel

 • Klára Grinerová
 • Lucie Kundratová
 • Šárka Štěpánková

Fotografie z akce