Archivní stránka soutěže z 6. 11. 2020

DSEF 2020

V pátek 6. 11. 2020 se uskutečnil 26. ročník Dne s experimentální fyzikou (DSEF). Akce se konala online.

Účastníci mohli shlédnout přednášky o pracovištích MFF UK a o tématech, kterým se pracovníci fakulty věnují. Součástí programu byly také informace o možnostech zapojení (budoucích) studentů do vědy a výzkumu již při studiu a diskuzní panel se současnými organizátory FYKOSu.

Jak online DSEF probíhal? A můžu se na něj podívat zpětně?

Program

 • 16:00 – Slavnostní zahájení DSEFu 2020
 • 16:10 – Přednáška Atmosféra jako fyzikální faktor číslo 1 pro člověka – Mgr. Michal Žák, Ph.D. (Katedra fyziky atmosféry)
  • Atmosféra, na jejímž okraji žijeme, nás ovlivňuje možná více, než si uvědomujeme. Díky ní máme počasí a klima.
   Atmosféra je rovněž úžasným divadlem, které nám každý den připravuje tu více, tu méně poutavé představení.
   Vždy ale s určitým nádechem překvapení, a to i přes zlepšující se předpovědi počasí.
   Lidská činnost však v posledních dekádách stále častěji do těchto přirozených „představení“ zasahuje.
   Jaké jsou možnosti a limity těchto zásahů, a jak jsme vlastně schopni dění v atmosféře ovlivnit? A víme, jak se nám tyto zásahy mohou vymstít?
  • po přednášce prostor pro dotazy
 • krátká přestávka
 • 17:20 – Představení pracovišť MFF
  • Skupina nanomateriálů – RNDr. Peter Matvija, Ph.D.
  • Experiment COMPASS, CERN – Mgr. Jan Matoušek, Ph.D.
 • krátká přestávka
 • 18:00 – Přednáška Pozitronová anihilace – prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D. (Katedra fyziky nízkých teplot)
  • O anihilaci antihmoty většinou slyšíme hlavně v katastrofických scénářích. Věděli jste ale, že antihmota má také širokou řadu praktických využití? V přednášce si přiblížíme jak samotný princip pozitronové anihilace, tak její využití, především ve fyzice pevných látek.
  • prostor pro dotazy
 • krátká přestávka
 • 19:00 – Diskuzní panel s organizátory FYKOSu
 • 19:30 – Pár slov na závěr